Àrees centrals:
- Models de competició esportius
- Ciutats actives i qualitat de vida
- Educació física de qualitat
- Solidaritat, cooperació i inclusió social

 

Línies de participació:
- Ciutats saludables
- Educació Física de Qualitat (EFQ)
- Competició educativa

- Inclusió, gènere, cooperació i solidaritat

- Ciència i tecnologia per a la transformació social

- Motricitat i benestar

- Experiències d’innovació educativa en activitat física i arts escèniques