Contacti'ns     |

Aquest formulari estará operatiu a partir del 15 de desembre de 2018.

Envieu el vostre resum a través del formulari, abans del 15 de març.

Tots els resums seran revisats pel Comitè Científic del congrés, a través d´un procés de revisió a cegues.

Es notificarà als autors si el seu resum ha estat acceptat a partir del 15 d'abril de 2019.

La revisió del comitè científic estarà basada en els següents criteris: originalitat / novetat, significació dels resultats de la recerca i rellevància per les àrees del congrés i s´assignaran a les sessions adequades per a presentacions orals o pòsters.

Els participants hauran d'indicar la preferència del tipus de presentació (oral o pòster).

L'autor o autora haurà de triar entre els següents temes de participació:
- Ciutats intel·ligents i saludables
- Educació Física de Qualitat (EFQ)
- Competició educativa
- Inclusió, gènere, cooperació i solidaritat
- Ciència i tecnologia per a la transformació social
- Motricitat i benestar
- Experiències d’innovació educativa en activitat física i arts escèniques

Format del resum:
- Tots els resums han d'estar escrits en anglès.
- Els resums estan restringits a 1.000 paraules i 2 figures.
- Els resums han de seguir l'estructura d'Introducció, Mètodes, Resultats, Discussió i Conclusió. Aquesta estructura es podria canviar si el resum és una experiència pràctica.
- En el cas que el resum presenti una experiència pràctica, es recomana un enllaç a un vídeo que resumeixi l'experiència o mostri imatges reals.
- Les referències en el text han de ser citades al final del resum, seguint la 6a edició de l'APA (han d'ajustar-se a les 1000 paraules).
- Tot el contingut del resum és responsabilitat exclusiva de l'autor (s) o autora (es) el resum.
- Podeu obtenir una vista prèvia del resum durant el procés de tramesa.

Tots els resums acceptats es publicaran al Llibre dels resums del congrés.

Es convidaran les 20 millors contribucions originals d'investigació per ampliar el resum i escriure un article revisat per parells en anglès, espanyol o portuguès per a un número especial en la Revista de Psicología del Deporte - Journal of Sport Psychology. La revista està indexada en bases de dades de recerca com JCR (2017: 0.922), SJR (2017-: 0.469) o SCImago (2017: 0.470). Les directrius d'enviament es poden consultar a www.rpd-online.com/about/submissions.

La participació serà sense comissions de tramesa i els autors poden rebutjar la invitació. Els manuscrits no poden superar les 5000 paraules i s'han de presentar abans del 30 de juny.

Les millors experiències pràctiques seran seleccionades per formar part del programa convidat. La Inscripció al congrés de l'autor o autora principal de cada una de les comunicacions seleccionades estarà coberta per l'organització del congrés i els autors poden rebutjar la invitació.

Els millors resums relacionats amb les arts escèniques o la creativitat seran convidats a escriure un capítol en anglès o espanyol per al llibre "Artes escénicas y creatividad para transformar la sociedad y la educación", editat per AFYEC (Associació de Professors d'Educació Física i Expressió Corporal) . Els resums seleccionats poden ser contribucions de recerca (no seleccionats per ser part del número especial de la Revista de Psicología del Deporte) o experiències pràctiques. La participació serà sense cost i els autors poden rebutjar la invitació.

Aquest formulari estará operatiu a partir del 15 de desembre de 2018.