Contacti'ns     |

Àrees centrals:

- Models de competició esportius
- Ciutats actives i qualitat de vida
- Educació física de qualitat
- Solidaritat, cooperació i inclusió social

Línies de participació:

- Ciutats intel·ligents i saludables
Es refereix principalment a estudis originals o experiències sobre arquitectura i activitat física o arts escèniques, exercici físic saludable en entorns urbans o en el medi rural, performance en espais no convencionals, ergonomia, tecnologia que faciliti l’exercici físic, educació per a una vida saludable, adaptació de l’espai per a una vida més activa, ecologia i activitat física, qualitat de vida i exercici físic… i tot allò que es pugui fer perquè les ciutats i els pobles siguin espais de transformació social i els i les ciutadanes tinguin una vida més activa i de més qualitat.

- Educació Física de Qualitat (EFQ)

Es refereix principalment a estudis originals o experiències sobre educació activa, educació física inclusiva, educació física centrada en l’alumnat, educació física emocional, educació física i interdisciplinarietat, i en general tot allò que tingui relació amb l’educació física per a la transformació social i el desenvolupament de ciutadans i ciutadanes responsables.

- Competició educativa

Es refereix principalment a estudis originals o experiències sobre models de competició esportiva que afavoreixin l’educació en valors dels participants, la competició inclusiva, les metodologies d’entrenament o aprenentatge centrades en els i les atletes, estudis sobre la ètica en l’esport, i en general tot allò que es relacioni amb l’esport o la competició per a la transformació social.

- Inclusió, gènere, cooperació i solidaritat

Es refereix principalment a estudis originals o experiències sobre activitat física, esport i arts escèniques com a eines per afavorir la inclusió, la cooperació i la solidaritat i evitar les discriminacions per gènere o per orientació sexual.

- Ciència i tecnologia per a la transformació social

Es refereix principalment a estudis originals o experiències sobre la tecnologia o els avenços científics al servei de la transformació social en les ciències de l’esport o en les arts escèniques.

- Motricitat i benestar

Es refereix principalment a estudis originals o experiències sobre pràctiques corporals o exercici físic que tingui com a objectiu millorar el benestar de les persones.

- Experiències d’innovació educativa en activitat física i arts escèniques

Es refereix principalment a experiències innovadores i educatives en activitat física, esport, educació física o arts escèniques.